Wachten met het kopen van een drone?

Door – op januari 13, 2015 – in NIEUWS met geen reacties
Wachten met het kopen van een drone?

UPDATE 1-5-2015:

Volgens de site van de Rijksoverheid veranderen de regels omtrent het vliegen met een drone. Voor een zogenaamde ‘minidrone’ gelden de volgende regels:

Beleidsvoornemen: introductie mini drone per 1 oktober

De Rijksoverheid is van plan een nieuwe categorie drones te introduceren: de mini drone. Deze categorie is bedoeld om het verschil in regelgeving tussen de beroepsmatige en de particuliere gebruiker van drones te verkleinen. De regels voor particuliere en beroepsmatige gebruikers van de mini drone worden dan hetzelfde.

Gebruikers hoeven voor de mini drone geen vergunnning aan te vragen. Wel moet de piloot zich houden aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • hij vliegt met een drone onder de 4 kg
  • hij vliegt niet hoger dan 50m
  • hij vliegt niet verder dan 100m horizontaal.

De internetconsultatie over dit beleidsvoornemen is inmiddels gestart en loopt tot 29 mei 2015. De uiteindelijke voorwaarden worden mede bepaald door de uitkomsten uit de consultatie.

De categorie mini drones sluit aan bij recente Europese ontwikkelingen. 

Toevallig van plan een Drone (eigenlijk RPAS – Remotely Piloted Aircraft System) te gaan kopen? Wacht met kopen tot 2016, dan komt er naar verwachting een duidelijkere wet! Er is de laatste tijd veel ophef over geweest in het nieuws. Wat mag nu wel en wat niet en is het verstandig om nu al een drone te kopen?

Het komt erop neer dat je voor recreatief gebruik nog redelijk ‘vrij’ bent. Je valt dat namelijk onder de Regeling Modelvliegen. Deze regeling is in juli 2013 aangepast aan het gebruik van drones in het Nederlandse luchtruim. Je mag bijvoorbeeld vliegen:

  • bij daglicht;
  • met continue zicht op je drone;
  • tot maximaal 300 meter hoogte;
  • niet boven aaneengesloten bebouwing;
  • minimaal 3 km uit de buurt van civiele- en militaire luchthavens.

Zodra je je (beeld) materiaal gaat gebruiken, uitlenen of op andere wijze gaat/laat gebruiken voor commerciële doeleinden wordt dit gezien als professioneel gebruik. Je moet dan een ontheffing van de overheid hebben om te mogen vliegen. Momenteel is het krijgen van deze ontheffing verbonden met heel veel papierwerk en hoge kosten (€5.000 à €6.000,- euro).

In juli 2013 is (uit noodzaak) de wet aangepast aan het gebruik van drones. Echter, over heel de wereld zijn de overheden op zoek naar een passende oplossing. Een oplossing die voor iedere doelgroep duidelijk en haalbaar is. Tegelijkertijd wachten de fabrikanten met aanpassingen van hun producten tot er meer duidelijkheid is omtrent wetgeving.

Uit een mededeling van de Europese RPAS-Stuurgroep blijkt dat het verstandig is om ‘even’ de ontwikkelingen af te wachten op het gebied van wetgeving:

“Dit is het juiste ogenblik om de RPAS-markt van de EU open te stellen, met een combinatie van nieuwe en bestaande regelgeving voor alle relevante kwesties, waaronder eisen inzake veiligheid, beveiliging, privacy en gegevensbescherming binnen de bestaande EU-regelgeving op dit gebied. Er zijn ook O&O-inspanningen nodig om te garanderen dat RPAS vanaf 2016 geleidelijk kunnen worden geïntegreerd in de burgerluchtvaart.”

 

Share

Geef een reactie