Wandelen Bedafse Bergen

Door – op juli 04, 2016 – in WANDELEN met geen reacties

FOTO´S

ONDERDELEN

INFO

EXTRA

  VuurplaatsDrinkwaterUitzichtpuntZitmogelijkheidBergboek TOTAALTIJD (km): - OPMERKINGEN
 
  • -
   
 
  BEGINHOOGTE: - m
EINDHOOGTE: - m
   HOOGSTE PUNT: - m
  HOOGTEMETERS: - m OVERIG
  – HEEN           - m LAND  NEDERLAND
                      - m EXTERNE LINK(S) IVN
                      - m  
       
  – TERUG           - m  
                     ▲ - m  
                     ▼ - m  

ROUTE:

Parkeren
Langs de Schansweg

Ligging
Het gebied ligt ten westen van Uden, ongeveer in de driehoek Uden, Vorstenbosch, de Rakt, pal tegen de buurtschap Bedaf aan. Aan die buurtschap dankt het gebied zijn naam; Bedaf zou iets als “verder af, verder weg” betekenen. Het gebied is niet zo groot, je loopt er gemakkelijk in een paar uurtjes door heen.

Beheer
De Bedafse Bergen horen bij de gemeente Uden; die zorgt bijvoorbeeld voor onderhoud en aanleg van wandelroutes; na de aanleg van de A-50 en de daarmee gepaard gaande compensatie van verloren gegane natuur, grenzen de Bergen direct aan de Maashorst. Samenwerking met Staatsbosbeheer, die de Maashorst beheert, zal dan ook nodig zijn.

Het ontstaan van de Bedafse Bergen
De Bergen hebben er niet altijd zo uitgezien als wij ze nu kennen. Zo’n 4000-5000 jaar geleden was Brabant bedekt met een laag zand waarop vooral eikenberkenbos groeide. Rond 1100 gingen zich boeren vestigen langs de Leigraaf en ze legden akkers aan. Ze lieten hun vee grazen in de bossen. Jonge scheuten en jonge boompjes werden opgegeten en zo langzamerhand veranderde het bos in heideveld. Die plagden de boeren af om te mengen met de schapenmest. Waar geen heide meer groeit, komt de zandlaag bloot te liggen en om het stuiven tegen te gaan legden de boeren aan de rand van hun akkers houtwallen aan. Dat zijn eikenhoutwallen die nu nog steeds zo kenmerkend zijn voor de Bedafse Bergen.

Tot ca. 1900 heeft deze situatie voortbestaan. Daarna trokken de boeren zich terug en werden er vooral grove dennen aangeplant. Het hout werd als stuthout in de mijnen gebruikt.

Landschapselementen
Kenmerkend voor de Bedafse bergen zijn natuurlijk het stuifduinen en zandvlakten, en niet te vergeten de eikenhoutwallen. Verder is er een stukje (oorspronkelijke !) heide over. Door die heide kun je heel mooi het oude karrenspoor zien lopen; dat was vroeger de kortste verbinding tussen Uden en Den Bosch. Een derde landschapstype is het bos; we vinden er loofhout (vooral eiken, berken, vogelkers, sporkehout (ook wel vuilboom of pinnekeshout genoemd), en naaldbomen, zoals de grove den, sparren en zeedennen. Tenslotte zijn er nog de akkers, wegbermen en slootkanten, waar een grotere diversiteit aan planten te vinden is dan op de schrale gronden van de Bergen; door bemesting krijgen allerlei planten die van stikstof houden hier een kans.

Door de Bedafse Bergen is een route uitgezet die langs al deze landschapstypen leidt. Volg daarvoor de gele paaltjes.

Bloeiende planten groeien vooral in de bermen en langs de slootkanten; daar is meer licht, en als de sloot langs een akker ligt, ook meer voedsel.

DOWNLOAD: gpxkml

Kaart

Share

Geef een reactie